Domů » Jak se stát členem klubu Catahoula Club EU

Jak se stát členem klubu Catahoula Club EU

Vážení,

vážíme si Vašeho rozhodnutí stát se členem klubu Catahoula Club EU (dále CC EU), který jako jediný samostatný klub v ČR sdružuje majitele, chovatele, příznivce a milovníky catahouly, Louisianského leopardího psa (dále LC).

Členem klubu může být každá fyzická osoba. Uchazeč o členství vyplní písemnou přihlášku, jejímž prostřednictvím vyjadřuje souhlas se Stanovami klubu a zavazuje se k jejich dodržování.

Podepsanou přihlášku zašle buď elektronicky v oscanované/ofocené podobě na email info@catahoulaclub.eu nebo poštou na adresu: Petra Sádecká, Věžná 54, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Podmínkou vzniku členství je úhrada členského příspěvku, kromě případů čestného členství a osob mladších 18ti let. Členský příspěvek ve výši 600 Kč zašle na účet klubu. Po obdržení platby je nový člen informován o přiděleném registračním čísle, s kterým se může zaregistrovat na webových stránkách www.catahoulaclub.eu. Jakmile se zaregistrujete, napište o potvrzení registrace na email info@catahoulaclub.eu. Registrace bude následně do 2 pracovních dnů ověřena a potvrzena správcem. Každý člen obdrží členskou kartu se svým registračním číslem, která je nepřenosná a opravňuje ho k využití nabídek výhod pro členy klubu. Kartičku nový člen obdrží dle dohody osobně při nejbližší možné příležitosti, nebo poštou.

Přihlášky a platby jsou zpracovávány zpravidla do týdne, poté, co je platba příspěvku a zápisného připsána na účet či doručena pokladní.

Výše členských příspěvků je stanovena usnesením členské schůze. Roční členský příspěvek na kalendářní rok činí:

  • 600 Kč pro stávajícího člena
  • 600 Kč pro nového člena

Číslo účtu: CZK v ČR: 2900483545/2010, EUR v SR: 2800483548/8330. Jako VS použije stávající člen, své registrační číslo.

Členský poplatek je vždy třeba uhradit do konce února daného kalendářního roku.

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A VÍTÁME VÁS V CC EU.

Nejbližší akce
Databáze LLP