Domů » Pravidla pro hodnocení BEST CATA 2018

Pravidla pro hodnocení BEST CATA 2018

PRAVIDLA CELOROČNÍ SOUTĚŽE CC EU KLUBU
BEST CATA 2018

Jedná se o celoroční soutěž pro členy CC EU, která by měla motivovat majitele, aby se svými psy provozovali aktivity vlastní tomuto plemenu a účastnili se akcí pořádanými zejména CC EU nebo pod jeho záštitou. Do výsledků se budou započítávat také výsledky z výstav, které pořádají další subjekty ČMKU (pro zahraniční členy i jejich domácí organizace).
Nový ročník je zahájen k 1. 1. 2018 a budou se do něj započítávat dosažené výsledky až do 31. 12. 2018. Vyhodnocení a vyhlášení vítězů bude provedeno na každoročním pravidelném jarním setkání chovatelů a majitelů LLP CC EU.
Body do BC 2017 se počítají pouze z oficiální akce (zkouška, výstava, závod, šampionát) a daný výsledek musí být řádně doložen a zapsán v PP, výkonnostní knížce, a nebo oficiální výsledkové listině daného závodu.
BODOVÁNÍ SOUTĚŽE BEST CATA NA ROK 2018:

Akce a činnosti, za které lze získat body do soutěže o nejlepšího leoparda roku:
1. TESTY VLOH: (honácké, lovecké), které pořádá CC EU nebo jiný oficiální subjekt. Honácké vlohy musí být testovány na skot; lovecké v reakci na živého prase nebo lišku a pachové práce (barva, vlečka).
Důvod: pro tyto vlohy bylo plemeno chováno, takže jsou nezbytné k zachování původních vlastností. Bez úspěšného absolvování jednoho z testů vloh vyhlášených v daném kalendářním roce a druhých splněných alespoň v předchozím roce se pes/fena nemůže umístit na prvních 10ti místech v soutěži BC.
Bodové hodnocení: 20 bodů za úspěšné absolvování honáckých vloh, 20 bodů za reakci na živého divočáka, 10 bodů za reakci na lišku a 20 bodů za pachové práce.

2. ZKOUŠKY Z VÝKONU:
a.) Základní zkoušky (ZOP, BH, ZZO, ZM,…) – 10 bodů za všechny základní zkoušky ve všech oficiálně uznaných disciplínách s oficiálním zkušebním řádem jako je sportovní kynologie, obedience, agility,dogdancing apod.
b.) Zkoušky ostatní – 12 bodů.
c.) Zkouška se stopou – 15 bodů.
d.) Stopařské zkoušky speciál – 20 bodů.
e.) Mantrailing – 10 bodů.
f.) Coursingová licence – 10 bodů.
g.) Zkouška záchranářské způsobilosti – základní – 15 bodů.
h.) Zkouška záchranářské způsobilosti – 20 bodů.
ch.) Zkouška StPr 1–3 – 5 bodů.
Poznámka: Zkoušky mohou posuzovat pouze oficiální subjekty vedené pod organizací ČMKU (u ČR) nebo certifikované subjekty (EU). EU členům se budou dále započítávat body v domácích soutěžích (stejně jako klubové akce a dosažená pořadí).

3. DUNCO DOG:
Bodové ohodnocení: za úspěšné dokončení dostane každý pes 10 bodů, kromě dalšího možného zisku, které může přinést dobré umístění v rámci pořádané soutěže, dle bodu 7.

4. ÚSPĚŠNÁ BONITACE CC EU:
Bodové ohodnocení: 10 bodů.

5. ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVANÝ COURSING POŘÁDANÝ CC EU:
Bodové ohodnocení: 5 bodů.

6. VRH FENY V DANÉM ROCE:
Důvod: nemůže se účastnit jiných akcí.
Bodové ohodnocení: 10 bodů.

7. SOUTĚŽE POŘÁDANÉ V RÁMCI AKCÍ CC EU:
Bodové ohodnocení: bodovat se bude pořadí za umístění od 1. do 10. místa a to 1. místo = 10 bodů, 2. místo = 9 bodů, 3. místo = 8 bodů, 4. místo = 7 bodů, 5. místo = 6 bodů, 6. místo = 5 bodů, 7. místo = 4 body, 8. místo = 3 body, 9. místo = 2 body, 10. místo = 1 bod.
Poznámka: Pořadatelům DOGTREKU se nebudou počítat body za umístění do soutěže o BC s ohledem na zvýhodnění znalosti vytyčené tratě. Povinností každého pořadatele je zajistit kontrolní body na trati, aby dohlédl na regulérnost soutěže.

8. VÝSTAVY POŘÁDANÉ CC EU KLUBEM:
Bodové ohodnocení: VN 1 = 5 bodů, CAC, CAJC, VTV, V1 (čestná) = 10 bodů, Res. CAC = 7 bodů, VSV, KV = 5 bodů, BOJ, BOV, BOS, NEJ. ŠTĚNĚ, DOROST, FENA A PES = 5 bodů, BOB = 5 bodů. ÚČAST na výstavě = 2 body.

OSTATNÍ VÝSTAVY:
Bodové ohodnocení: bodují se jen titulovaná místa a to VN1 = 2 body, CAC, CAJC = 4 body, Res. CAC = 2 body, BOJ, BOV, BOS, BOB, NV, NEJ. FENA A PES = 2 body, BIG (umístění) = 2 body.

9. DOSAŽENÍ TITULU ŠAMPION DANÉ ZEMĚ:
Bodové ohodnocení: JUNIOR ŠAMPION, ŠAMPION, GRAND ŠAMPION, ŠAMPION ČMKU, VETERÁN ŠAMPION = 5 bodů, KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION CC EU, KLUBOVÝ ŠAMPION CC EU, KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION CC EU = 10 bodů.

10. ÚČAST NA AKCI CC EU:
Bodové ohodnocení: 2 body za účast pro každého účastníka.

11. SOUTĚŽE A ZÁVODY POŘÁDANÉ OFICIÁLNÍM SUBJEKTEM, JAKO JSOU ZÁVODY A SOUTĚŽE PODLE NZŘ A MZŘ ( IPO, IRO), MUSHERSKÉ ZÁVODY A DOGTREKY DOGRTEKINGU ČR – zapsané ve schváleném kalendáři.
Bodové ohodnocení: bodovat se bude pořadí za umístění od 1. do 10. místa a to 1. místo = 10 bodů, 2. místo = 9 bodů, 3. místo = 8 bodů, 4. místo = 7 bodů, 5. místo = 6 bodů, 6. místo = 5 bodů, 7. místo = 4 body, 8. místo = 3 body, 9. místo = 2 body, 10. místo = 1 bod.

12. OSTATNÍ SOUTĚŽE A ZÁVODY POŘÁDANÉ OFICIÁLNÍM SUBJEKTEM:
Bodové ohodnocení: 1. místo = 5 bodů, 2. místo = 4 body, 3. místo = 3 body, 4. místo = 2 body, 5. místo = 1 bod

13. ZAHRANIČNÍ ČLENOVÉ – zahraničním členům se budou uznávat i jejich domácí soutěže a výstavy.
Bodové ohodnocení: 1. místo = 5 bodů, 2. místo = 4 body, 3. místo = 3 body, 4. místo = 2 body, 5. místo = 1 bod. Za účast se žádné body nezapočítavají.

Vyhlášení : Vyhlášeno bude 1–10. místo a oceněno pohárem.

Vše co budete chtít započítat do BC zasílejte na email – ilona@lucatec.cz, nejpozději do 31. ledna 2019

Schváleno VV a RK CC EU.

Nejbližší akce
Databáze LLP