Domů » Určení merle genu

Určení merle genu

Určení merle genu

V tomto článku se budeme pro změnu zabývat pouze jedním genem, který je pro LC jako plemeno tím nejdůležitějším, tj. merle gen.

MERLE ZBARVENÍ

Toto zbarvení se projevuje typickou strakatostí, kde se místa smíšeného nebo ředěného pigmentu střídají s místy neředěné základní barvy. Gen, zodpovědný za tento typ zbarvení, patří mezi geny, které kontrolují modifikaci a ředění základní barvy srsti. Jeho účinek není na rozdíl od dalších „ředících“ genů rozložen rovnoměrně po celé srsti, ale skvrny se nacházejí jen na určitých místech, nicméně mohou být roztažené i po celé srsti. Merle gen ovlivňuje i zbarvení očí. Jedinci, kteří mají ve své genetické výbavě tento gen, mohou mít kromě hnědých a jantarových očí i oči modré, mohou mít modré segmenty v jinak barevném oku, nebo mohou mít každé oko jinak barevné.

Mezi rasy psů, které mohou mít merle gen ve své výbavě, patří kromě LC následující rasy: německá doga, jezevčík, šeltie, pomeranian, pitbul, kokršpaněl, australský ovčák, border kolie, welshkorgi, čivava, kolie, atd.

MERLE GEN

Zbarvení merle způsobuje změna v genu typu Silver-Gen (SILV, Pmel 17).Jedná se o mobilní genetický prvek (retrotranspozóm), který sa nachází v genu SILV-Gen a který poškozuje jeho funkci. Poruchy způsobené chybou v gen SILVGen se označují zkratkou M, normální geny mají zkratku m. Typická barva zvířat, které mají zmutovaný heterozygot gen SILV-Gen má značku Mm. Chybný gen znamená úplně dominantní dědičnost.

Zdravotní následky a projevy

Jedinci, kteří získají mutovaný gen od obou rodičů (MM – dvojité merle nebo double merle), jsou zbarvení převážně na bílo a mohou vykazovat vážné zdravotní poruchy, zejména jednostrannou nebo oboustrannou hluchotu. Kromě toho se u takových jedinců mohou objevit i poruchy zraku, anomálie reprodukčního nebo zažívacího systému, kostry a srdce.

U řady plemen je proto zakázáno spojovat rodiče, kteří jsou oba nositeli mutovaného genu (tj. merle x merle).

U jedinců, kteří nesou e/e na lokusu E (MC1R) (jasně červená barva), není merle zbarvení velmi výrazné. Ke krytí merle jedinců s jedinci, u kterých se nepotvrdilo merle typu e/e, by se mělo přistupovat také obezřetně. Totéž platí o zbarvení, u kterých se merle barvy identifikují těžko, jako např. světle žlutá, krémová, strakatá, světle šedá nebo sobolí.

Skryté merle zbarvení

Někdy (poměrně zřídka) nemusí pes vykazovat známky merle zbarvení, i když tuto genetickou informaci nese a může ji tím pádem i předávat svému potomstvu. Takovému zbarvení se nazývá kryptogenní. Předpokládá se, že retrotranspozóm genu SILV je v tomto případě zkrácený. Stabilní genetická reverze (úbytek dědičné vlohy),  je u potomků zdokumentovaný v rozsahu 3 – 4 % .

Možné kombinace

mm – jedinec je homozygot, nemá žádné zbarvení merle. SOLID.

Mm – jedinec je heterozygot, má merle zbarvení, je nositelem 1 normálního a 1 chybného genu. MERLE.

MM – jedinec je homozygot, má merle zbarvení s převahou bílé barvy, je nositelem 2 chybných genů SILV-Gen. DOUBLE MERLE. Potomci těchto jedinců jsou 100 % zbarvení merle, nesou vždy minimálně 1 chybný gen i v kombinaci s jedním SOLID zbarveným rodičem.

M(c)m – jedinec je nositelem heterozygotního genu pro skryté merle zbarvení plus nositelem normálního genu. Kryptogen má 50% šanci přenosu na potomka. Barva psa: není merle – heterozygót skrytého merle.

M(c)M(c) –jedinec je nositelem homozygotního genu pro skryté zbarvení. Kryptogen má 100% šanci přenosu na potomka. Barva psa: není merle (homozygot skrytého merle).

M(c)M – jedinec je nositelem heterozygotního genu pro skryté zbarvení plus nositelem chybného genu zodpovědného za zbarvení merle. Oba geny mají 50% šanci přenosu na potomka. Barva psa: merle (heterozygot skrytého merle).

Chov nositelů merle

Pro chov je rozhodující, aby se v populaci nezvyšoval počet homozygotů merle, tj. double merle, u kterých se projevují výše zmíněné negativní dopady mutovaného genu na zdravotní stav. Nicméně jedinci s merle nemohou být vyloučeni z chovu. Je však dobré je spojovat s jedinci, kteří mutovaný gen nemají, tj. solid (mm – nese oba zdravé geny). Jejich potomci pak mohou být buď solid (mm), anebo merle (Mm).

Pro chovatele je proto velmi důležité, aby věděli, zda jejich psi jsou, či nejsou, nositeli mutovaného genu. Informace o genetické predispozici umožňují chovateli kvalifikované rozhodnutí při výběru partnera pro daného psa.

Schéma křížen

                                            Rodič č. 1

Rodič č. 2

Mm

Mm

MM

Mm = solid

100 % mm

50 % mm

50 % Mm

100 % Mm

Mm = merle

50 % mm

50 % Mm

25 % mm

50 % Mm

25 % MM

50 % Mm

50 % MM

MM = double

100 % Mm

50 % Mm

50 % MM

100 % MM

 

Genetické vyšetření

Určení genu, odpovědného za merle zbarvení, v r. 2006, otevřelo možnosti pro testování přítomnosti tohoto genu u všech plemen psů, která tento gen ve své výbavě mají. To je velkým přínosem pro chovatele, kteří se tak mohou na základě této znalosti kvalifikovaně rozhodnout a mohou se tak vyhnout křížení, při kterých se zvyšuje pravděpodobnost výskytu double merle potomků.

Laboratorní testy provádí kromě jiných i firma BIOFOCUSv Německu.

Jako testovací materiál se používaá 0,5 ml krve.

O detailech této analýzy informuje zvláštní leták, který firma na požádání zasílá zdarma i s vybavením a materiálem vhodným na oběr a odeslání vzorku.

Výsledky jsou známé do 3 – 4 dní od poskytnutí vzorku. Kromě laboratorního nálezu dostane zadavatel na požádání i bezplatný certifikát zvířete s genetickým určením, které vychází z analyzovaného zbarvení. Pro vystavení certifikátu je nutné poskytnout tetovací číslo, anebo číslo čipu.

Firma poskytuje slevu členům chovatelského klubu. Základní cena 1 vyšetření je v současnosti 59 € plus DPH, pro členy CC EU je to 50 € plus DPH.

Vyšetření provádí laboratoř biologických analýz BIOFOCUS.

Tel. +49(0) 2361-3000-121

Fax +49(0) 2361-3000-162

Mail : contact@biofocus.de

Web : www.biofocus.de

Z německého originálu přeložil: MVDr. Zoltán Tatarko

Datum: prosinec 2009

Zdroj:www.biofocus.de

Pro CC EU upravila a doplnila RNDr. Helena Synková.

Nejbližší akce
Databáze LLP